Vách ngăn

Kính đúc của Vạn Khang được sử dụng phổ biến nhất trong ứng dụng nội thất.Kính đúcít đòi hỏi về công tác bảo dưỡng.Mặc dù kính có độ mờ nhất định nhưng khả năng tán xạ ánh sáng là tuyệt vời.
Mẫu mã mà chúng tôi cung cấp rất đa dạng, ngoài ra chúng tôi còn tạo khuôn mới cho từng sản phẩm qua đó cho phép đáp ứng được các loại hoa văn, mẫu mã trong dự án của bạn.