Mặt bàn

Kính đúc rất lý tưởng để sử dụng làm quầy, mặt bàn hoặc mặt bar. Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn cho độ dày từ 5 mm đến 12mm. Nếu khách hàng muốn mặt kính dày chúng tôi có thể cung cấp dòng sản phẩm dày hơn từ 15 mm tới 19 mm