Vách buồng tắm

Vách kính đúc là cách thức hoàn hảo để tạo nên một cái nhìn thực tế trong phòng tắm. Cửa phòng tắm của Vạn Khang có thể bao gồm bất kỳ hoa văn tiêu chuẩn của nhà máy hoặc hoa văn của khách hàng. Kính có thể được khoan lỗ, khoét góc hoặc gia công theo yêu cầu của khách hàng.