Lan can

Kính đúc có thể được ứng dụng làm kính cầu thang, kính ban công và các ứng dụng khác… Có thể được khoan lỗ hoặc đúc dị dạng khi được yêu cầu.